Kancelaria świadczy profesjonalną pomoc prawną w zakresie wszystkich najważniejszych dziedzin prawa. Różnorodność potrzeb Klientów oraz bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw z wielu gałęzi prawa, owocuje możliwością opracowania skutecznych i konkretnych rozwiązań.

Pomoc prawna, jakiej udziela Kancelaria, polega najczęściej na reprezentowaniu Klienta w postępowaniu sądowym, udzieleniu porady, sporządzeniu umowy lub przygotowaniu kompleksowej opinii prawnej. Możliwe jest także podjęcie dłuższej współpracy w ramach bieżącej obsługi prawnej przedsiębiorców.

Oferta usług Kancelarii jest kierowana zarówno do osób fizycznych (klientów indywidualnych), jak i do małych oraz dużych przedsiębiorstw.

Specjalizacje

 • Audyt stanu prawnego nieruchomości
 • Prowadzenie postępowań administracyjnych o stwierdzenie nieważności decyzji wywłaszczeniowych i nacjonalizacyjnych
 • Dochodzenie odszkodowań za wywłaszczone nieruchomości
 • Odzyskiwanie nieruchomości wywłaszczonych na podstawie dekretu o reformie rolnej
 • Ustanawianie służebności przesyłu
 • Dochodzenie roszczeń z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości
 • Dochodzenie odszkodowań z tytułu zmiany planu zagospodarowania przestrzennego
 • Dochodzenie odszkodowań z tytułu zmiany renty planistycznej
 • Przeprowadzanie podziałów i scaleń nieruchomości
 • Dochodzenie odszkodowań z tytułu spadku wartości nieruchomości
 • Obsługa prawna inwestycji budowlanych i deweloperskich
 • Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego
 • Zwroty nieruchomości warszawskich
 • Zwroty zespołów pałacowo-parkowych
 • Prawo rodzinne
 • Rozwód i separacja
 • Sprawy spadkowe
 • Umowy cywilnoprawne
 • Windykacja należności
 • Sprawy gospodarcze
 • Zamówienia publiczne
 • Postępowania egzekucyjne
 • Ustanawianie i prowadzenie spraw związanych ze służebnościami przesyłu
 • Wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności przesyłu
 • Negocjacje w imieniu klienta
 • Ochrona danych osobowych, szkolenia
 • Odszkodowania za spadek wartości nieruchomości w strefach ograniczonego użytkowania (hałas lotniczy itp.)
 • Reprezentacja w postępowaniach przed organami administracyjnymi i sądami administracyjnymi
 • Prawo zamówień publicznych
 • Opłata adiacencka
 • Pomoc w zakresie uzyskiwania pozwoleń, koncesji, zezwoleń
 • Rejestracja i obsługa prawna spółek oraz przedsiębiorców
 • Prawo upadłościowe i naprawcze
 • Kompleksowa pomoc udzielana w zakresie szeroko rozumianego prawa karnego