Ostateczny termin na złożenie wniosku o zwrot wywłaszczonej nieruchomości

W związku z wejściem w życie w dniu 14 maja 2019 r. nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami zmieniły się przepisy dotyczące zwrotu wywłaszczonych nieruchomości, które stały się zbędne na cel określony w decyzji o wywłaszczeniu. Określone zostały przede wszystkim terminy na złożenie wniosków o zwrot nieruchomości dla poprzednich właścicieli nieruchomości i ich spadkobierców.

Zgodnie z treścią nowych przepisów o zwrot wywłaszczonej nieruchomości uprawniony musi wystąpić do starosty w terminie 20 lat od dnia, w którym ostateczna stała się decyzja o wywłaszczeniu. W przeciwnym razie jego uprawnienie wygasa. Jeżeli natomiast powyższy termin w dniu wejścia w życie ustawy nowelizującej już upłynął albo do upływu tego terminu pozostało nie więcej niż 12 miesięcy, wniosek o zwrot wywłaszczonej nieruchomości może zostać złożony w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie nowelizacji. W tym przypadku ostateczny termin na złożenie wniosków o zwrot wywłaszczonych nieruchomości, które stały się zbędne na cel wywłaszczenia, upłynie dla poprzednich właścicieli i ich spadkobierców 14 maja 2020 r. Ten sam termin odnosi się do sytuacji, gdy w okresie od dnia 1 stycznia 1998 r. do dnia wejścia w życie omawianej nowelizacji, ze względu na brak zgody wszystkich uprawnionych albo nabycie nieruchomości w drodze umowy poprzedzonej rokowaniami, żądanie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości nie zostało złożone w terminie bądź uwzględnione.