Zdanie odrębne sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w sprawie nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego

 

Sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w sprawie prowadzonej przez Kancelarię, dotyczącej umorzenia toczącego się postępowania administracyjnego z uwagi na nowelizację Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 11 sierpnia 2021 roku, podzielił stanowisko Kancelarii i złożył zdanie odrębne do wyroku, wskazując, że regulacja ustawy nowelizującej stanowi wobec strony złamanie szeregu reguł wynikających z zasady demokratycznego państwa prawnego, w tym wprost wyrażonych w Kodeksie postępowania administracyjnego zasad budzenia zaufania uczestników postępowania do władzy publicznej (art. 8 § 1 kpa) i pewności prawa (art. 8 § 2 kpa), a dodatkowo godzi w zasadę ochrony interesów w toku. Powyższe z kolei prowadzi do pozbawienia strony jej prawa do sądu oraz naruszenia jej praw majątkowych, zaś dalszą konsekwencją jest pozbawienie jej ewentualnego dochodzenia odszkodowania.

Zdaniem sędziego art. 2 ust. 1 i 2 ustawy nowelizującej jest niezgodny z art. 2, art. 45 ust. 1 oraz z art. 77 ust. 2 Konstytucji, a w konsekwencji jest niezgodny z art. 64 ust. 1 i 2 Konstytucji.