Skarb Państwa zapłacił odszkodowanie za zbycie dworu na rzecz osoby trzeciej

 

Wojewoda Wielkopolski na wniosek Kancelarii Adwokat Arleny Matuszewskiej-Pukańskiej stwierdził niepodleganie przez zespół dworsko-parkowy w Karczewie pod dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego o przeprowadzeniu reformy rolnej z 6 września 1944 roku.

Z uwagi jednak na uprzednią sprzedaż przez Skarb Państwa zespołu dworsko-parkowego na rzecz osoby trzeciej, spadkobiercy byłego właściciela nie mogli odzyskać nieruchomości fizycznie. Nabywca kupił bowiem dwór wraz z parkiem w dobrej wierze. W tej sytuacji spadkobiercy zmuszeni byli wystąpić o odszkodowanie, pozywając Skarb Państwa – Wojewodą Wielkopolskiego o zapłatę. 

W toku postępowania prowadzonego przez Kancelarię Adwokat Arleny Matuszewskiej-Pukańskiej Sąd I instancji wydał wyrok wstępny, uznając co do zasady słuszność roszczeń spadkobierców. Dzięki temu strony zawarły ugodę, na mocy której Skarb Państwa zapłacił na rzecz spadkobierców uzgodnione odszkodowanie.