Ulga podatkowa na zabytki

Zgodnie z „Polskim Ładem”, a konkretnie ustawą z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, od 1 stycznia 2022 r. obowiązuje przepis dający podatnikom możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania w zeznaniu rocznym kwoty wydatków na nabycie zabytków, prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane oraz kwoty wpłat na fundusz remontowy dla zabytku wpisanego do rejestru zabytków.

Odliczenie wydatków na nabycie zabytku nie może przekroczyć iloczynu kwoty 500 zł i liczby metrów kwadratowych powierzchni użytkowej zabytku nieruchomego, nie więcej jednak niż 500.000 zł na wszystkie wydatki poniesione z tego tytułu.

Odliczenie w zakresie wydatków na prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane oraz kwoty wpłat na fundusz remontowy nie mogą przekroczyć 50% wydatków udokumentowanych.

Kancelaria Adwokat Arleny Matuszewskiej-Pukańskiej prowadziła sprawy spadkobiercom byłych właścicieli ziemskich, odzyskując dla nich m.in. pałac w Srebrnej, w gminie Stara Biała, w powiecie płockim oraz pałac w Oporowie, w gminie Krzemieniewo, powiecie leszczyńskim. Obecnie spadkobiercy szukają nabywcy na pałac w Oporowie.