Przełomowy wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie kredytów frankowych

3 października 2019 roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok o istotnym znaczeniu dla frankowiczów. Zgodnie z treścią wyroku sprzeczne z prawem klauzule w umowach kredytowych indeksowanych do waluty obcej nie mogą zostać zastąpione przez przepisy krajowe polskie, a prawo Unii Europejskiej nie stoi na przeszkodzie stwierdzeniu nieważności tych umów, jeżeli eliminacja niedozwolonych klauzul spowoduje zmianę charakteru bądź przedmiotu umowy. Głównym czynnikiem, na który sądy miałyby zwracać uwagę przy unieważnianiu tych umów jest wola kredytobiorcy.

Powyższy wyrok otwiera drogę dla kredytobiorców do występowania o stwierdzenie nieważności umów kredytowych bądź nawet o ich przewalutowanie w przypadku usunięcia klauzuli określającej sposób przeliczania franków na złote. W razie unieważnienia całej umowy kredytu kredytobiorca musiałby liczyć się z koniecznością zwrotu pobranych środków.