Sprawa Kancelarii przed Sądem Najwyższym – niedopuszczalność zasiedzenia służebności gruntowej przez przedsiębiorstwo państwowe przed 1.02.1989 r.

W wygranym we wszystkich instancjach postępowaniu dotyczącym zasiedzenia służebności gruntowej obciążającej nieruchomość, której właścicielem był klient Kancelarii, Sąd Najwyższy podzielił stanowisko właściciela i oddalił skargę kasacyjną przedsiębiorstwa przesyłowego będącego następcą prawnym przedsiębiorstw państwowych. Sąd Najwyższy stwierdził, że przedsiębiorstwo jako państwowa osoba prawna nie mogło przed dniem 1 lutego 1989 r. (do tej daty obowiązywała zasada jednolitej własności państwowej) nabyć w wyniku zasiedzenia służebności gruntowej, mogło jednak do okresu posiadania, wykonywanego po dniu 1 lutego 1989 r., doliczyć okres posiadania Skarbu Państwa sprzed tej daty, jeżeli nastąpiło przeniesienie posiadania. W sprawie nie wykazano jednak, że posiadanie służebności gruntowej przeszło ze Skarbu Państwa na poprzednika prawnego wnioskodawcy, tj. przedsiębiorstwa przesyłowego.