All Posts By

borbis

Bez kategorii
4 października 2019

Przełomowy wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie kredytów frankowych

3 października 2019 roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok o istotnym znaczeniu dla frankowiczów.…
Read More
Bez kategorii
4 października 2019

Ostateczny termin na złożenie wniosku o zwrot wywłaszczonej nieruchomości

W związku z wejściem w życie w dniu 14 maja 2019 r. nowelizacji ustawy o…
Read More
Bez kategorii
26 kwietnia 2018

Sprawa Kancelarii Przed Naczelnym Sądem Administracyjnym – nacjonalizacja przedsiębiorstwa nie może łączyć się z przejęciem kamienic mieszkaniowych należących do właściciela tego przedsiębiorstwa

Naczelny Sąd Administracyjny poparł stanowisko Kancelarii Adwokat Arleny Matuszewskiej-Pukańskiej i uchylił wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego…
Read More
Bez kategorii
26 kwietnia 2018

Odszkodowanie za uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sprzecznego z wydaną decyzją o warunkach zabudowy

Działania Kancelarii Adwokat Arleny Matuszewskiej-Pukańskiej doprowadziły do przyznania kilkumilionowego odszkodowania właścicielom nieruchomości w Poznaniu, którym…
Read More
Bez kategorii
26 kwietnia 2018

Droga i boisko wchodzące w skład dawnego majątku dworskiego odzyskane przez spadkobierców

W postępowaniach prowadzonych przez Kancelarię Adwokat Arleny Matuszewskiej-Pukańskiej Wojewoda Mazowiecki orzekł, że zespół pałacowo-parkowy w…
Read More
Bez kategorii
26 kwietnia 2018

Zespół pałacowo-parkowy o funkcji mieszkalno-rekreacyjnej odzyskany przez spadkobierców

Wojewoda Wielkopolski na wniosek Kancelarii Adwokat Arleny Matuszewskiej-Pukańskiej, po przeprowadzeniu postępowania, stwierdził niepodleganie przez zespół…
Read More
Bez kategorii
11 września 2017

Jak bezpiecznie wynająć mieszkanie? Najem okazjonalny jako forma zabezpieczenia interesów wynajmującego

Zaległości w zapłacie czynszu, zajmowanie mieszkania pomimo rozwiązania umowy, naruszanie porządku przez lokatora i brak…
Read More
Bez kategorii
7 września 2017

Odszkodowanie za pozbawienie prawa własności i odmowę przyznania prawa własności czasowej gruntu w Warszawie przy ul. Krakowskie Przedmieście

Sąd Okręgowy w Warszawie, dzięki postępowaniu prowadzonemu przez Kancelarię Adwokat Arleny Matuszewskiej – Pukańskiej, zasądził…
Read More
Bez kategorii
7 września 2017

Spadkobiercy odzyskują zespół pałacowo-parkowy

Dzięki postępowaniu prowadzonemu przez Kancelarię Adwokat Arleny Matuszewskiej – Pukańskiej Wojewoda Mazowiecki orzekł, iż zespół…
Read More
Bez kategorii
7 września 2017

Sprawa Kancelarii przed Trybunałem Konstytucyjnym – przepisy o hipotece na części ułamkowej sprzeczne z Konstytucją

Działania Kancelarii Adwokackiej adwokat Arleny Matuszewskiej – Pukańskiej doprowadziły do uznania niekonstytucyjności przepisu art. 76…
Read More