Category

Bez kategorii

Bez kategorii
18 marca 2024

Zachowek a umowy darowizny i dożywocia

  W przypadku śmierci spadkodawcy często zdarza się sytuacja, że jego spadkobiercy nie otrzymają nic…
Read More
Bez kategorii
28 lutego 2023

Zdanie odrębne sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w sprawie nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego

  Sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w sprawie prowadzonej przez Kancelarię, dotyczącej umorzenia toczącego…
Read More
Bez kategorii
27 lutego 2023

Skarb Państwa zapłacił odszkodowanie za zbycie dworu na rzecz osoby trzeciej

  Wojewoda Wielkopolski na wniosek Kancelarii Adwokat Arleny Matuszewskiej-Pukańskiej stwierdził niepodleganie przez zespół dworsko-parkowy w…
Read More
Bez kategorii
1 lutego 2022

Ulga podatkowa na zabytki

Zgodnie z „Polskim Ładem”, a konkretnie ustawą z dnia 29 października 2021 r. o zmianie…
Read More
Bez kategorii
7 września 2021

Nienależne opłaty roczne za użytkowanie wieczyste po stwierdzeniu nieważności nacjonalizacji gruntu

Prawomocne stwierdzenie nieważności decyzji nacjonalizacyjnej powoduje jej wyeliminowanie z obrotu prawnego ze skutkiem ex tunc,…
Read More
Bez kategorii
4 października 2019

Przełomowy wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie kredytów frankowych

3 października 2019 roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok o istotnym znaczeniu dla frankowiczów.…
Read More
Bez kategorii
4 października 2019

Ostateczny termin na złożenie wniosku o zwrot wywłaszczonej nieruchomości

W związku z wejściem w życie w dniu 14 maja 2019 r. nowelizacji ustawy o…
Read More
Bez kategorii
26 kwietnia 2018

Sprawa Kancelarii Przed Naczelnym Sądem Administracyjnym – nacjonalizacja przedsiębiorstwa nie może łączyć się z przejęciem kamienic mieszkaniowych należących do właściciela tego przedsiębiorstwa

Naczelny Sąd Administracyjny poparł stanowisko Kancelarii Adwokat Arleny Matuszewskiej-Pukańskiej i uchylił wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego…
Read More
Bez kategorii
26 kwietnia 2018

Odszkodowanie za uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sprzecznego z wydaną decyzją o warunkach zabudowy

Działania Kancelarii Adwokat Arleny Matuszewskiej-Pukańskiej doprowadziły do przyznania kilkumilionowego odszkodowania właścicielom nieruchomości w Poznaniu, którym…
Read More
Bez kategorii
26 kwietnia 2018

Droga i boisko wchodzące w skład dawnego majątku dworskiego odzyskane przez spadkobierców

W postępowaniach prowadzonych przez Kancelarię Adwokat Arleny Matuszewskiej-Pukańskiej Wojewoda Mazowiecki orzekł, że zespół pałacowo-parkowy w…
Read More