Tag

opłata roczna | Kancelaria Adwokacka Arlena Matuszewska-Pukańska

Bez kategorii
28 lutego 2023

Zdanie odrębne sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w sprawie nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego

  Sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w sprawie prowadzonej przez Kancelarię, dotyczącej umorzenia toczącego…
Read More
Bez kategorii
27 lutego 2023

Skarb Państwa zapłacił odszkodowanie za zbycie dworu na rzecz osoby trzeciej

  Wojewoda Wielkopolski na wniosek Kancelarii Adwokat Arleny Matuszewskiej-Pukańskiej stwierdził niepodleganie przez zespół dworsko-parkowy w…
Read More
Bez kategorii
1 lutego 2022

Ulga podatkowa na zabytki

Zgodnie z „Polskim Ładem”, a konkretnie ustawą z dnia 29 października 2021 r. o zmianie…
Read More
Bez kategorii
7 września 2021

Nienależne opłaty roczne za użytkowanie wieczyste po stwierdzeniu nieważności nacjonalizacji gruntu

Prawomocne stwierdzenie nieważności decyzji nacjonalizacyjnej powoduje jej wyeliminowanie z obrotu prawnego ze skutkiem ex tunc,…
Read More